Vikariebanken® för Norrköping

Här finns länkar till de verksamheter i Norrköping som använder Vikariebanken®.

Skola och barnomsorg

Särskilt boende äldre, Hemtjänst och Hemsjukvård

Verksamheter för personer med funktionsnedsättning (VPF)

Personlig assistans och Ledsagning & Avlösarservice


Vikariebanken® är en produkt från www.vikariebanken.se